Mario Teguh

Waktu terbaik untuk berbahagia adalah sekarang. Tempat terbaik untuk berbahagia adalah di sini. Dan cara terbaik untuk berbahagia adalah membahagiakan orang lain.

Robert G. Ingersoll

Tempat untuk berbahagia itu di sini. Waktu untuk berbahagia itu kini. Cara untuk berbahagia ialah dengan membuat orang lain berbahagia.

Bill Mccartney

Kita ada di sini bukan untuk saling bersaing. Kita ada di sini untuk saling melengkapi.