Peribahasa

Hujan tak sekali jatuh, simpai tak sekali erat
Suatu pekerjaan tidak dapat diselesaikan sekaligus; keberuntungan dan kebahagiaan itu tidak sekali datang