Peribahasa

Si cebol hendak mencapai bulan (bintang)
Menghendaki sesuatu yang mustahil tercapai