Peribahasa

Seukur mata dengan telinga
Seturut penglihatan dan pendengaran