Peribahasa

Pecak boleh dilayangkan, bulat boleh digulingkan, batu segiling pecak setepik
Sudah mendapat kata sepakat untuk melaksanakan suatu pekerjaan