Peribahasa

Ada ubi ada talas, ada budi ada balas
Kejahatan dibalas dengan kejahatan, kebaikan dibalas dengan kebaikan; barang siapa yang berbuat sesuatu tentu akan mendapat balasan yang setimpal

Peribahasa

Adat diisi lembaga dituang
Hendaklah segala sesuatu dilakukan menurut kebiasaan

Peribahasa

Adat sepanjang jalan, cupak sepanjang betung
Segala sesuatu ada tata caranya

Peribahasa

Alah bisa oleh (karena) biasa
Sesuatu yang sukar, kalau sudah biasa dikerjakan, tidak terasa sukar lagi

Peribahasa

Alah bisa tegal biasa
Sesuatu menjadi biasa, dan tidak terasa sukar lagi; pengalaman praktik lebih baik daripada teori

Peribahasa

Alang-alang berdawat biarlah hitam
Jika mengerjakan sesuatu janganlah tanggung-tanggung

Peribahasa

Awak tikus hendak menampar kepala kucing
Menghendaki sesuatu yg tidak mungkin diperoleh atau terjadi