Peribahasa

Memanjat terkena seruda
Mendapat rintangan dalam usahanya