Peribahasa

Bagai rambut dibelah tujuh (seribu)
Sedikit (kecil) sekali

Peribahasa

Laksana manau, seribu kali embat haram tak patah
Menunjukkan sesuatu yang teguh dan kuat:

Peribahasa

Diam seribu basa
Diam sama sekali (tidak berkata sepatah pun)

Jean-Jacques Rousseau

Uang adalah bibit uang yang lain, seribu rupiah yang pertama kadang-kadang lebih sulit didapat daripada sejuta rupiah yang kedua.

Quote

Seribu perkataan dan pengetahuan tdk berarti tanpa ada satu tindakan yang nyata. ACTION !!! – Anonim

Soekarno

Seribu orang tua hanya dapat bermimpi, satu orang pemuda dapat mengubah dunia