Peribahasa

Ikan biar dapat, serampang jangan pokah
Maksud sampai, perkakas pun tidak rusak

Peribahasa

Ikan biar dapat, serampang jangan pukah
Biar tercapai maksudnya, tetapi jangan ada sesuatu yg merugikan