Peribahasa

Berat sepikul, ringan sejinjing
Bersama- sama dalam suka dan duka