Peribahasa

Mati-mati – biar licin
Setiap pekerjaan janganlah kepalang, jangan diusahakan separuh jalan, tetapi dikerjakan sampai selesai

Peribahasa

Mati-mati berdawat biar hitam (mati-mati mandi biar basah)
Tiap-tiap pekerjaan janganlah dilakukan kepalang tanggung, janganlah diusahakan separuh jalan melainkan dikerjakan sampai pada kesudahannya

Benjamin Franklin

Separuh dari kesulitan yang terjadi di dalam hidup di sebabkan oleh terlalu cepat berkata ya dan lambat untuk berkata tidak.