Peribahasa

Pecak boleh dilayangkan, bulat boleh digulingkan, batu segiling pecak setepik
Sudah mendapat kata sepakat untuk melaksanakan suatu pekerjaan

Peribahasa

Bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mupakat
Kata sepakat dapat diperoleh melalui perundingan

Peribahasa

Bulat boleh digulingkan, pipih boleh dilayangkan
Sudah sepakat benar; sudah putus mufakat

Peribahasa

Sekebat bagai sirih
Sepakat dalam perkumpulan (rapat)

Peribahasa

Habis beralur maka beralu-alu
Jika dengan jalan musyawarah tidak dicapai kata sepakat, maka barulah dengan jalan kekerasan