Peribahasa

Pendekar elak jauh
Orang yang sangat hati-hati dan senantiasa bersiap mengelakkan bahaya yang mengancam,

Abdullah Gymnastiar

Kesempatan untuk memperbaiki diri senantiasa terbuka lebar. Hanya saja ada yang bersegera, terlambat, menunda nunda, bahkan lari darinya.

Quote

Bukannya orang yang mempunyai sedikit, tetapi orang yang senantiasa menginginkan lebih itulah yang disebut orang miskin.