Peribahasa

Semisal udang dalam tangguk
Sedang dalam kesusahan (kesukaran)