Peribahasa

Bertitah lalu sembah berlaku
Jika kehendak orang lain kita turut, kehendak kita pun akan diturut juga

Peribahasa

Tiada raja menolak sembah
Tidak ada orang yang tidak suka dihormati