Peribahasa

Menyeluduk sama bungkuk, melompat sama patah
(persahabatan yang) seia sekata, sehina semalu

Peribahasa

Seikat bagai sirih, serumpun bagai serai
Seia sekata; sehina semalu; bersama-sama menanggung untung dan rugi atau senang dan derita

Peribahasa

Suku tak boleh dianjak, malu tak boleh diagih
Orang yang sekaum harus sehina semalu (hina seorang hina semuanya, malu seorang malu semuanya)