Peribahasa

Bagai getah dibawa ke semak
Makin kusut (tentang perkara)

Peribahasa

Dari semak ke belukar
Meninggalkan sesuatu yang buruk, mendapatkan yang buruk pula

Peribahasa

Tohok lembing ke semak
(perbuatan yang) sia-sia