Peribahasa

Padi segenggam dengan senang hati lebih baik daripada padi selumbung dengan bersusah hati
Kesenangan hati lebih berharga daripada kekayaan

Peribahasa

Padi selumbung dimakan orang banyak
Penghibur bagi istri yang suaminya beristri lebih daripada satu