Peribahasa

Bagai ilak bercerai dengan benang
Bercerai untuk selama-lamanya (tidak akan bertemu lagi)

Peribahasa

Selama gagak hitam, selama air hilir
Selama-lamanya