Bob Sadino

Setiap bertemu dengan orang baru, saya selalu mengosongkan gelas saya terlebih dahulu.

Bob Sadino

Di balik setiap harapan selalu diikuti kekecewaan, jadi berhentilah berharap.

Peribahasa

Ada biduk serempu pula
Tidak pernah merasa puas, selalu menginginkan yang lain

Peribahasa

Ada hujan ada panas, ada hari boleh balas
Selalu ada kesempatan untuk membalas dendam

Peribahasa

Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah
Pekerjaan (perbuatan) hendaklah selalu mengingat aturan adat dan agama (jangan bertentangan satu dengan yang lain)

Peribahasa

Adat pasang berturun naik
Keadaan yang selalu berubah-ubah, terutama tentang kekayaan atau kedudukan seseorang

Peribahasa

Anak dipangku dilepaskan, beruk dalam rimba disusukan (disusui)
Selalu membereskan (memikirkan) urusan orang lain, sedangkan urusan sendiri diabaikan