Peribahasa

Bagai – kain dapat
Memakai sesuatu barang (pinjaman) dengan sekehendak hati saja

Peribahasa

Nafsu nafsi, raja di mata, sultan di hati
Berbuat sekehendak hati sendiri

Peribahasa

Seperti gajah masuk kampung
Orang yang berkuasa dapat berbuat sekehendak hati di dalam lingkungan orang yang lemah

Peribahasa

Seperti memegang tali layang-layang
Orang berkuasa (kaya) yang dapat berbuat sekehendak hatinya terhadap orang lemah

Peribahasa

Tali putus keluan putus
Anak muda (gadis) yang telah bebas berbuat sekehendak hatinya setelah orang yang menjaganya (orang tuanya) meninggal