Peribahasa

Sekebat bagai sirih
Sepakat dalam perkumpulan (rapat)