Peribahasa

Baik rupa sepemandangan, baik bunyi sependengaran
Cocok; seia sekata

Peribahasa

Ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun
Seia sekata

Peribahasa

Menyeluduk sama bungkuk, melompat sama patah
(persahabatan yang) seia sekata, sehina semalu

Peribahasa

Rentak sedegam, langkah sepijak
Seia sekata; mufakat

Peribahasa

Seciap bak ayam, sedencing bak besi
Seia sekata

Peribahasa

Seikat bagai sirih, serumpun bagai serai
Seia sekata; sehina semalu; bersama-sama menanggung untung dan rugi atau senang dan derita