Anonim

Kehidupan sekarang.
Yang salah lebih galak dari yang benar.
Yang berhutang lebih sangar daripada yang dihutangi.

Peribahasa

Berjalan selangkah, melihat surut
Selalu ingat akan hari kemudian (tidak hanya memikirkan waktu sekarang saja)

Abdullah Gymnastiar

Waktu bekerja orang rajin adalah sekarang, sedangkan waktu bekerja orang yang malas adalah besok.

Peribahasa

Dahulu timah, sekarang besi
Dikatakan tentang seseorang yang turun martabatnya (gengsinya atau kedudukannya); orang kaya yang telah habis harta bendanya

Mario Teguh

Waktu terbaik untuk berbahagia adalah sekarang. Tempat terbaik untuk berbahagia adalah di sini. Dan cara terbaik untuk berbahagia adalah membahagiakan orang lain.

Eleanor Powell

Seperti apa kita sekarang adalah hadiah dari Tuhan kepada kita. Akan menjadi apa kita nanti adalah hadiah dari kita kepada Tuhan.

James Baldwin

Semua orang memuji-muji surga, tapi tidak ada yang mau pergi ke sana sekarang juga.