Peribahasa

Pelesit dua sejinjang
Perempuan yang bersuami dua