Peribahasa

Duduk sama rendah, tegak (berdiri) sama tinggi
Sejajar kedudukannya (tingkatnya atau martabatnya)