Peribahasa

Menohok kawan seiring
Mencelakakan kawan sendiri

Peribahasa

Menohok kawan seiring, menggunting dalam lipatan
Mencelakakan teman sendiri

Peribahasa

Seiring bertukar jalan, seia bertukar sebut
Kedua pihak semaksud dan sepaham, tetapi berlain cara melaksanakannya