Peribahasa

Baik rupa sepemandangan, baik bunyi sependengaran
Cocok; seia sekata

Peribahasa

Bertopang pangkal seia
Berbantah dapat menjadi dasar mencapai persetujuan

Peribahasa

Bertukar jalan (sekandang tidak sebau, seia bertukar sebut)
Berlainan pendapat (caranya) meskipun maksudnya sama;

Peribahasa

Ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun
Seia sekata

Peribahasa

Menyeluduk sama bungkuk, melompat sama patah
(persahabatan yang) seia sekata, sehina semalu

Peribahasa

Rentak sedegam, langkah sepijak
Seia sekata; mufakat

Peribahasa

Seciap bak ayam, sedencing bak besi
Seia sekata