Peribahasa

Padi segenggam dengan senang hati lebih baik daripada padi selumbung dengan bersusah hati
Kesenangan hati lebih berharga daripada kekayaan

Peribahasa

Segenggam digunungkan, setitik dilautkan
Sangat dihargai

Peribahasa Chehnya

Jauh lebih baik memiliki segenggam kemauan daripada sekarung keputusan.