Peribahasa

Kalau bangkai galikan kuburnya, kalau hidup sediakan buaiannya
Lebih baik menunggu dengan tenang apa yang akan terjadi, lalu mempertimbangkan langkah apa yang akan diambil

Anonim

Selalu sediakan waktu yang cukup untuk mengambil suatu keputusan yang mudah.