Peribahasa

Sedap dahulu pahit kemudian
Bersenang-senang dahulu, akhirnya mendapat kesusahan