Peribahasa

Hati gajah sama dilapah, hati tuma (tungau) sama dicecah
Laba atau rugi sama-sama dirasakan (dibagi secara adil)

Peribahasa

Kusut diselesaikan, keruh diperjernih
Perselisihan hendaklah diselesaikan secara baik-baik

Peribahasa

Menyeladang bagai panas di padang
Suatu kejadian yang terjadi secara merata di mana-mana

Peribahasa

Disigai sampai ke langit (tinggi disigai, besar ditebang)
Suatu perkara diselidiki secara tuntas; diselidiki (diusut) sebaik-baiknya

Peribahasa

Duduk seorang bersempit-sempit, duduk bersama berlapang-lapang Mk
Dengan musyawarah atau secara gotong royong segala sesuatunya mudah dilaksanakan

Peribahasa

Sudah jatuh ditimpa tangga
Mendapat kesusahan (kecelakaan) secara berturut-turut

Sutan Syahrir

Tiap persatuan hanya akan bersifat taktis, temporer, dan karena itu insidental. Usaha-usaha untuk menyatukan secara paksa, hanya menghasilkan anak banci. Persatuan semacam itu akan terasa sakit, tersesat, dan merusak pergerakan.