Peribahasa

Bertukar jalan (sekandang tidak sebau, seia bertukar sebut)
Berlainan pendapat (caranya) meskipun maksudnya sama;

Peribahasa

Seiring bertukar jalan, seia bertukar sebut
Kedua pihak semaksud dan sepaham, tetapi berlain cara melaksanakannya