Peribahasa

Belakang parang lagi jika diasah niscaya tajam
Sebodoh-bodohnya orang, jika berusaha dan belajar akan menjadi pandai

Peribahasa

Punggung parang sekalipun jika selalu diasah, akan tajam juga
Sebodoh-bodoh orang, apabila selalu belajar, akan pandai juga