Peribahasa

Kail sebentuk, umpan seekor, sekali putus, sehari berhanyut
Berbuat sesuatu dengan tidak memikirkan hal-hal yang mungkin menghambat usahanya (seperti pergi jauh tidak cukup bekal, berniaga tidak cukup modal)

Peribahasa

Seidas bagai benang, sebentuk bagai cincin
Dua orang yang sejodoh benar

Peribahasa

Umpan seumpan, kail sebentuk
Melakukan suatu usaha dengan tidak cukup alat dan syaratnya