Peribahasa

Bertepuk sebelah tangan
Kasih sayang yang datang dari sebelah pihak

Peribahasa

Bertepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi
Kasih sayang tidak mungkin datang dari satu pihak

Peribahasa

Lading tajam sebelah
Selalu mau menerima pemberian, tetapi segan memberi

Peribahasa

Limau masak sebelah, perahu karam sekerat
Aturan (hukum dsb) yang tidak adil, membeda-bedakan golongan, kedudukan, dsb, tidak sama rata:

Peribahasa

Menimbang sama berat
Menjatuhkan hukuman dengan adil, tidak berat sebelah

Peribahasa

Timur beralih ke sebelah barat
Laki-laki yang menurut pada perintah istrinya