Peribahasa

Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, baik jua di negeri sendiri
Sebaik-baik negeri orang tidak sebaik negeri sendiri

Peribahasa

Kalau menampi jangan tumpah padinya
Mengerjakan sesuatu dengan sebaik-baiknya

Peribahasa

Memakan habis-habis, menyuruh hilang-hilang
Jika merahasiakan sesuatu, hendaklah dilakukan dengan sebaik-baiknya

Peribahasa

Mengebat erat-erat, – mati-mati
Apabila membuat perjanjian harus diatur sebaik-baiknya

Peribahasa

Sebaik-baiknya hidup teraniaya
Sekali-kali jangan merugikan atau mencelakakan orang lain sekalipun kita dirugikan atau dicelakakannya

Peribahasa

Disigai sampai ke langit (tinggi disigai, besar ditebang)
Suatu perkara diselidiki secara tuntas; diselidiki (diusut) sebaik-baiknya

Abdullah Gymnastiar

Sebaik-baik hadiah yang diberikan seseorang kepada saudaranya adalah nasehat yang baik.