Peribahasa

Ada angin ada pohon nya (hujan berpohon, panas berasal)
Segala hal ada asal mulanya (sebab-sebabnya)

Peribahasa

Jikalau tidak berada-ada (ada berada, ada mengada), masakan tempua bersarang rendah
Jika tidak ada sebab-sebabnya (sesuatu yang tersembunyi), tentu tidak akan terjadi yang luar biasa