Peribahasa

Searah bertukar jalan
Sama maksudnya, tetapi berlainan cara mencapainya