Peribahasa

Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah
Pekerjaan (perbuatan) hendaklah selalu mengingat aturan adat dan agama (jangan bertentangan satu dengan yang lain)

Peribahasa

Adat periuk berkerak, adat lesung berdekak
Jika seseorang ingin beroleh keuntungan dalam satu pekerjaan, hendaklah ia dapat menanggung kesusahan

Peribahasa

Bagai kacang direbus satu
Melonjak-lonjak kegirangan

Peribahasa

Berbukit di balik pendakian
Lepas dari kesukaran yang satu mendapat kesukaran lain

Peribahasa

Berpilin-pilin bagai kelindan
Sudah menjadi satu benar, tidak dapat diceraikan lagi

Peribahasa

Bertepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi
Kasih sayang tidak mungkin datang dari satu pihak

Peribahasa

Hilang satu sepuluh gantinya
Sekali-kali janganlah putus asa