Peribahasa

Masuk sarang harimau
Terperangkap ke dalam suatu bahaya besar

Peribahasa

Menjolok sarang tabuhan
Berbuat sesuatu yang mendatangkan bahaya