Anonim

Kehidupan sekarang.
Yang salah lebih galak dari yang benar.
Yang berhutang lebih sangar daripada yang dihutangi.