Peribahasa

Asal ada sama di hati, gajah terantai boleh dilepaskan
Kalau sudah ada persetujuan, apa pun halangannya dapat diatasi

Peribahasa

Bagai pinang belah dua
Sama besar, serupa benar

Peribahasa

Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing
Bersama-sama dalam suka dan duka

Peribahasa

Bersawah seperempat piring, ke sawah sama dengan orang
Orang miskin yang bertingkah laku sebagai orang kaya

Peribahasa

Bertukar beruk dengan cigak
Sama saja halnya

Peribahasa

Bertukar jalan (sekandang tidak sebau, seia bertukar sebut)
Berlainan pendapat (caranya) meskipun maksudnya sama;

Peribahasa

Hati gajah sama dilapah, hati tuma (tungau) sama dicecah
Laba atau rugi sama-sama dirasakan (dibagi secara adil)