Anonim

Kehidupan sekarang.
Yang salah lebih galak dari yang benar.
Yang berhutang lebih sangar daripada yang dihutangi.

Peribahasa

Bagai air ditarik sungsang
Melakukan sesuatu yang menjadi sukar karena salah jalan

Peribahasa

Bagai unta menyerahkan diri
Amat patuh menurut perintah

Peribahasa

Karam berdua basah seorang
Dua orang berbuat salah, tetapi hanya seorang yang kena hukum

Peribahasa

Karam berdua, basah seorang
Dua orang berbuat salah, seorang saja yang kena hukum

Peribahasa

Karena pijat-pijat mati tuma
Mendapat (ke)celaka(an) karena berteman dengan orang jahat atau karena (ke)salah(an) orang lain

Peribahasa

Makan hati berulam jantung
Bersusah hati krn perbuatan salah seorang teman karib