Peribahasa

Bercerai sudah, talak tidak
Sudah berpisah, tetapi belum sah diceraikan

Peribahasa

Bercerai tidak bertalak (kalau bercerai tidak usah menjatuhkan talak)
Pertalian suami-istri yang tidak sah

Peribahasa

Bergantung tidak bertali (sehasta tali)
(a) perempuan yang ditinggalkan suaminya, tetapi tidak pula diceraikan; (b) keadaan seorang gundik yang tidak sah

Peribahasa

Bersurih bak sepasin, berjejak bak berkik, berbau bak embacang
Ada tanda-tanda (bukti) yang nyata dan sah dalam suatu kejahatan