Peribahasa

Ada rupa ada harga
Harga barang ditentukan oleh keadaan barang

Peribahasa

Bagai rupa orang terkena beragih
Bermuka masam karena rugi dsb (dalam perdagangan)

Peribahasa

Baik rupa sepemandangan, baik bunyi sependengaran
Cocok; seia sekata

Peribahasa

Hitam, hitam gagak, putih, putih udang kapai; hitam, hitam bendi, putih, putih sadah
Yang hina tetap hina meskipun cantik rupanya dan yang mulia tetap mulia meskipun buruk rupanya

Peribahasa

Hitam, hitam kereta api, putih-putih kapur sirih
Jangan disangka yang buruk rupanya itu selamanya kurang harganya, malah yang indah kelihatan itu adakalanya kurang harganya

Peribahasa

Indah kabar dari rupa
Berita yang tersebar biasanya lebih hebat daripada kenyataan yang sebenarnya

Peribahasa

Laksana bunga dedap, sungguh merah berbau tidak
Orang yang rupanya elok, tetapi tidak berbudi bahasa