Peribahasa

Bak ilmu padi, kian berisi kian runduk
Selalu merendahkan diri (tidak sombong)

Peribahasa

Ilmu padi, makin berisi makin runduk
Makin banyak pengetahuan makin rendah hati