Peribahasa

Kerbau runcing tanduk
Orang yang telah terkenal kejahatannya

Peribahasa

Bulu mata bagai seraut jatuh
Alis yang melengkung, runcing bentuknya dan bagus

Peribahasa

Runcing tanduk
Sudah terkenal kejahatannya

Peribahasa

Runcing tanduk (bengkak kening)
Sudah terkenal jahatnya

Peribahasa

Sebagai duri landak
Kecil dan runcing (tentang jari)

Peribahasa

Tersesak undang kepada yang runcing tiada dapat bertenggang lagi
Habis akal budi (bicara)