Peribahasa

Berair rongkong
Mendapat rezeki (keuntungan)

Peribahasa

Rongkong menghadap mudik
Mudah mendapat rezeki