Peribahasa

Tak boleh bertemu roma
Selalu berselisih (bertengkar dsb)